IPN lustruje dyrektora szkoły


IPN lustruje dyrektora szkoły
GW 17.08.2008
„Instytut Pamięci Narodowej wystąpił do sądu o lustrację Wojciecha Miodońskiego, dyrektora Gimnazjum Sportowego nr 47 w Krakowie. Zarzuca mu, że skłamał w oświadczeniu lustracyjnym.
Były wicedyrektor wydziału edukacji Urzędu Miasta Krakowa jest jednym z 1841 dyrektorów szkół w Małopolsce, którzy w kuratorium oświaty złożyli oświadczenia dotyczące współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Obowiązek taki nałożyła na nich znowelizowana ustawa lustracyjna. Oświadczeniem Miodońskiego zainteresował się IPN kilka miesięcy temu, po publikacji „Dziennika Polskiego”. W artykule opisano dyrektora, jako byłego tajnego współpracownika SB o pseudonimie Jerzy. On sam przyznał, że podpisał zobowiązanie do współpracy, ale zaprzeczał, by komukolwiek zaszkodził swoimi rozmowami z esbekami.’

Innowacyjność w gospodarce – rola nauki

Debata na temat innowacyjności w gospodarce – rola nauki
PAP – Nauka w Polsce
„minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówiła m.in. o roli funduszy strukturalnych w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Jej zdaniem większość środków zostanie skierowana na realizację projektów nastawionych na wspieranie innowacyjności, informatyzacji i stworzenie lepszych miejsc pracy. Chodzi o prawie 10 mld euro w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”.
„Jest on skierowany po pierwsze w kierunku uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu, na badania i rozwój. Druga część programu jest skierowana do firm, głównie średnich i dużych” – powiedziała Bieńkowska. Jej zdaniem pieniądze z UE powinny pomóc zbudować „most” między uczelniami, pomysłami i wdrożeniem ich w firmach.
„Polska może stać się krajem innowacyjnym, ale po spełnieniu szeregu warunków” – ocenił prof. Michał Kleiber, szef Polskiej Akademii Nauk. „

Inteligencja praktyczna


źrodło
Końska inteligencja
Wprost 34/2008
„Co decyduje o sukcesie? Wysoki iloraz inteligencji? Nic bardziej mylnego. – Najważniejsza jest tzw. inteligencja praktyczna. To coś więcej niż zdolności badane w tradycyjnych testach IQ. Inteligencja praktyczna to umiejętność uczenia się na własnych doświadczeniach, a to wbrew pozorom potrafią tylko nieliczni – mówi dr Anna Baczyńska, psycholog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jedynie 20 proc. osób z wysokim ilorazem inteligencji osiąga sukces.
prof. Robert Sternberg, psycholog z Tufts University, autor książki „Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life”. Jego zdaniem, prawdziwą miarą inteligencji jest skuteczność w zmaganiu się z realnymi, a nie abstrakcyjnymi problemami.”