EIT: Po co i o co Wrocław jeszcze walczy


EIT: Po co i o co Wrocław jeszcze walczy
Gazeta Wyborcza 20.06.2008
Węzły Wiedzy i Innowacji mają składać się z istniejących już szkół wyższych i ośrodków badawczych silnie współpracujących z nowoczesnymi firmami. Mają specjalizować się w takich nowoczesnych obszarach nauki, jak mechatronika, bioinformatyka, energia odnawialna, zmiany klimatyczne czy choroby cywilizacyjne. Jednak w walkę o Węzły najpewniej włączą się najlepsze akademickie ośrodki Europy: Cambridge, Oksford, Sorbona, francuski École Normale Supérieure w Cachan, Monachijski Uniwersytet Techniczny. Ich dorobek nas przytłacza.Jedyna szansa dla nas więc w tym, że przy wyborze miejsca dla Węzła Komisja Europejska weźmie pod uwagę kryterium geograficzne. A to akurat deklaruje, wychodząc z założenia, że nie wszystkie ośrodki powinny być tylko na bogatym zachodzie Europy. Coś się należy nowym krajom członkowskim, w interesie przyszłości całej Unii.

Kudrycka: Pieniądze na naukę są w przemyśle

Minister B.Kudrycka
Kudrycka: Pieniądze na naukę są w przemyśle
Gazeta Wyborcza, 19.06.2008
Wszyscy wiedzą, że reformy w nauce są potrzebne, ale to proces na wiele lat – podkreśla prof. Barbara Kudrycka, minister nauki. O pomysłach na poprawienie pozycji polskiej nauki i kondycji naszych uczelni opowiadała wrocławskim profesorom ..szefowa MNiSW poinformowała, że według planów rządu Donalda Tuska wydatki na naukę z kasy państwa będą systematycznie rosły o około 2 mld zł rocznie. – Ale pieniędzy na badania i naukę musimy szukać także poza budżetem, przede wszystkim w przemyśle i gospodarce – dodała Kudrycka….Pierwsze projektu zmian w systemie szkolnictwa wyższego trafią do Sejmu jesienią. Dotyczyć będą m.in. funkcjonowania PAN oraz finansowania nauki. Kolejne – te budzące większe kontrowersje w środowisku akademickim, m.in. zmiany w systemie przyznawania habilitacji, opracowane będą dopiero w przyszłym roku.

Środowisko naukowe nie lubi rewolucji

Środowisko naukowe nie lubi rewolucji
Gazeta Wyborcza, 19.06.2008
Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Nie ulega wątpliwości, że system wyboru rektora trzeba zmienić. Może nie dlatego, że jest on zakładnikiem profesorów, ale dlatego, że zmieniła się jego rola. W tej chwili rektor pełni rolę szefa wielkiego przedsiębiorstwa, jest pracodawcą i zarządcą wielkiego majątku. Tymczasem podczas wyborów nie ocenia się predyspozycji kandydatów, które są potrzebne do zarządzania, ale np. dorobek naukowy.Nie ma znaczenia, czy rektora powoła rada powiernicza, czy wyłoniony będzie w konkursie.

Bank zarobił, uczelnia straciła

Bank zarobił, uczelnia straciła
Rzeczpospolita 20.06.2008
Prof. Tadeusz W. były rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest podejrzany o niegospodarność na szkodę uczelni w wysokości 44 mln zł – dowiedziała się „Rz”…Katowicka prokuratura od ponad dwóch lat bada sprawę niegospodarności przy budowie ACM.

Armaty kapitału intelektualnego


Armaty kapitału intelektualnego
Rzeczpospolita,19.06.2008

Wiele wskaźników pokazuje, że w minionych 19 latach transformacji nastąpił postęp w poziomie życia i dochodów Polaków, ale towarzyszył temu poważny regres w obszarze kapitału intelektualnego.
Co prawda znacząco wzrosła liczba studentów, ale jakość kształcenia jest niska (poza nielicznymi wyjątkami) i kształcimy mało osób w dziedzinach kluczowych dla postępu cywilizacyjnego kraju. Publikujemy bardzo mało prac w liczących się pismach naukowych, nie mamy prawie żadnych patentów (w 2007 roku Niemcy zgłosili do międzynarodowej organizacji patentowej WIPO 18 134 patenty, o 23 proc. więcej niż w 2003 roku, podczas gdy Polska – 102, o 34 proc. mniej niż w 2003 roku). Bardzo mało inwestujemy, zarówno w wykształcenie naszych najmłodszych obywateli, jak i w badania i rozwój.Jesteśmy wyjątkowo nieufni w relacjach państwo – obywatel, a także między sobą.

Wyższe uczelnie w Katowicach łączą zbiory biblioteczne

Wyższe uczelnie w Katowicach łączą zbiory biblioteczne
Rzeczpospolita,19.06.2008
Kosztem ponad 87 mln zł do jesieni 2011 roku w Katowicach powstanie wspólna Biblioteka Akademicka i Centrum Informacji Naukowej dwóch największych w mieście uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej.Sejmik woj. śląskiego zdecydował o wsparciu tej inwestycji kwotą 12 mln zł z samorządowego budżetu. Tym samym zapewniony zostanie wkład własny, będący koniecznym uzupełnieniem szacowanego na 15 mln euro dofinansowania ze środków UE…Wspólna, międzyuczelniana biblioteka tej klasy to pierwsze podobne przedsięwzięcie w Polsce. Będzie to książnica z wolnym dostępem do zbiorów drukowanych, łącząca funkcje biblioteki uniwersyteckiej z innymi, zaawansowanymi technologicznie możliwościami korzystania ze zbiorów.